Objektově orientované programování a jeho výuka

Poslední úprava:    2017-06-07 – 17:41:08

Tato stránka slouží především jako křižovatka, odkud se můžete vydat
k dalším stránkám týkajících se konkrétnějších oblastí.

Rozcestník

Seriál Učíme OOP

Tento seriál se stal výchozí platformou pro učebnici Myslíme objektově v jazyku Java 5
Je v něm superzákladní vstup do světa OOP, i když postup výkladu mi v dnešní době připadá
už maličko překonaný. Na rozdíl od výše zmíněných učebnic je však zdarma
(to je ale učebnice OOP – Learn Object Oriented Thinking and Programming také)
a česky.
Vzhledem k jeho stáří je zde ale spíše z nostalgie, abych si připomněl, jak to vše začalo.

1. Třídy a objekty

2. Vytváříme vlastní třídu

3. Rozhraní

4. Balíčky