Prostředí BlueJ / BlueJ
a jeho konfigurace

For english version go to
http://edu.pecinovsky.cz/bluej_config/index.html
.

Naposledy aktualizováno:
2016-07-21 – 01:56

Obsah


Proč BlueJ a BlueJ++

Ve svých knihách pro začátečníky používám vývojové prostředí BlueJ,
protože je považuji za prozatím nejlepší výukový nástroj pro vážný vstup
do světa objektově orientovaného programování.

Je to prozatím jediné vývojové prostředí, které i v začátečnických kurzech dovoluje
navrhovat architekturu programu prostřednictvím jednoduchého diagramu tříd,
přičemž vlastní kód navrženého programu vytváří zabudovaný generátor kódu.
Nemusíme se proto hned od počátku kurzu zabývat syntaxí použitého jazyka
a z ní vyplývajícím zakódováním jednotlivých částí navrženého programu.
Tím se můžeme začít zabývat až poté, co si studenti osvojí základy návrhu architektury.
To je nesmírně důležité, protože studenti, kteří se nejprve naučí navrhovat kód,
pak mívají velké problémy s návrhem architektury jakéhokoliv rozsáhlejšího programu.

BlueJ navržený program na požádání zakóduje.
Všechny následné změny v návrhu architektury okamžitě promítá do generovaného kódu,
a naopak všechny architektonické změny zanesené do kódu okamžitě promítnou
do diagramu tříd zobrazujícího architekturu programu.

Prostředí BlueJ je navíc tak jednoduché,
že se je během chvíle naučí používat i naprostí začátečníci.

Koncepce prostředí BlueJ je z hlediska výuky geniální.
Bohužel jeho autoři si zřejmě neuvědomili genialitu jimi navržené koncepce
a nepokračovali dále v jejím zdokonalování. Místo toho směřovali další vývoj prostředí
směrem ke standardu, a nezakomponovali proto do něj všechny možnosti,
které takto koncipované vývojové prostředí nabízí.

Začal jsem proto se svými studenty toto vývojové prostředí vylepšovat,
aby lépe vyhovovalo požadavkům výuky podle metodiky Architecture first
podle níž jsou koncipovány všechny mé učebnice.
Upravené prostředí označujeme jako BlueJ++.

Instalace a konfigurace


Abyste mohli postupovat podle mých učebnic, nemůžete používat původní verzi prostředí
BlueJ. Musíte instalovat jeho upravenou verzi – BlueJ++.
Po následně popsané instalaci, resp. konfiguraci bude prostředí BlueJ++ konfigurováno tak,
jak předpokládá text mých knih nezávisle na tom, v kterém roce vyšly a se kterou verzí programu
pracují. Podoba všech oken by pak měla zhruba odpovídat obrázkům v knihách.

Upozornění

Pracujete-li s některou z knih, které ještě používají některou ze starších verzí BlueJ 2.x
musíte v úvodních kapitolách vyměnit název vytvářené třídy Test.
Novější verze BlueJ totiž používají novější verzi testovací knihovny, a ta si
uvedený název blokuje pro sebe. Můžete proto třídu nazvat např. Testy nebo Tests

Java 8 a JDK

Doporučený postup instalace a zprovoznění vlastního prostředí BlueJ++ se liší
podle požitého operačního systému.

Windows

Patříte-li mezi 85 % mých čtenářů a studentů a používáte-li operační systém Windows,
postupujte následovně:

Linux nebo IOS

Patříte-li mezi statní uživatele a používáte-li operační systém Linux nebo IOS,
postupujte následovně:
 
 1. Ze stránky http://bluej.org/ nejprve instalujte BlueJ pro váš operační systém.
  Pozor! Musíte instalovat BlueJ ve verzi 3.1.7.
  S jinou verzí konfigurační soubor nefunguje!
  Při instalaci musíte dát pozor na to, abyste BlueJ instalovali do složky,
  v níž vám operační systém umožní následně provést požadované změny,
  tj. přepsat některé stávající soubory a přidat soubory nové.
  Hlavně si pak musíte zapamatovat, kam jste prostředí instalovali!
   
 2. Stáhněte si konfigurační soubor BlueJ_3.1.7++LIB_0.0823_2017-07-24.zip.
   
 3. Nyní najděte složku, kam jste instalovali BlueJ.
  Další postup se opět liší podle použitého operačního systému:
    To, že jste otevřeli správnou složku poznáte (nezávisle na operačním systému)
  podle toho, že v ní najdete (mimo jiné) soubory bluej.defs, bluej.jar
  a bluejcore.jar, které v následujícím kroku nahradíte.
   
 4. Do této podsložky zkopírujte obsah složky Contents staženého konfiguračního souboru.
  Přitom se přepíší výše zmíněné (a některé další) soubory a přidá se několik dalších
  souborů a podsložek.
   
 5. Pro ověření správné instalace program spusťte.


Lokalizace

Lokalizace výše uvedeným způsobem konfigurovaného prostředí je implicitně nastavena
na fiktivní jazyk English_RP, což je původní anglická lokalizace
s upravenými šablonami zdrojových souborů a s texty používanými v rozšiřujících doplňcích.

Dáváte-li přednost české lokalizaci, můžete využít toho, že prostředí BlueJ umožňuje
operativní změnu lokalizace prostým zadáním požadovaného jazyka v dialogovém okně
Preferences (otevřete je zadáním příkazu Tools → Preferences)
na kartě Interface v seznamu Language.

Počítejte s tím, že nově nastavená lokalizace se uplatní až při příštím spuštění programu.


Plánovaná rozšíření funkcionality

Oproti standardní verzi do projektu postupně zanášíme následující změny:
Řada uvedených změn je již zanesena, další se dokončují. Paralelně se připravují učebnice,
které by již toto vylepšené prostředí využívaly a umožňovaly vytvářet bez kódování
mnohem složitější program, než tomu bylo doposud.
Aby však bylo možno pracovat i podle mých starších učebnic, odpovídá výchozí stav prostředí
podobě používané v dosavadních učebnicích. Z vyjmenovaných změn se tak ve výchozím stavu uplatní pouze
vybarvování různých druhů datových typů a povinnost kódovat zdrojové programy v UTF-8.

Dotazy a hlášení problémů

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Narazíte-li při změně konfigurace na jakýkoliv problém
nebo budete mít nějaký dotaz či přání týkající se konfigurace BlueJ,
pošlete mi mail s předmětem začínajícím BlueJ_Config_Dotaz:.
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího,
zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.