Animace pro podzim 2013

Poslední úprava:    24.10.11 po 19:33:40

Obsah

4. hodina: Standardní třída a testovací třída
 
5. hodina: Přepravky, statické členy, počítání instancí
 

Následující animace neobsahují vysvětlující "bubliny"
a spoléhají na to,
že si potřebné informace buď pamatujete z hodiny,
anebo si je najdete v učebnici.4. hodina: Standardní třída a testovací třída

 1. Převedení domácího úkolu pod správce plátna
   
 2. Implementace rozhraní IPaintable
   
 3. Použití mnohotvaru v definici třídy
   
 4. Oprava testovacího přípravku pro správce plátna
   
 5. Test plynulého přesunu objektů
   
 6. Současné spouštění více testů a uklízecí metoda tearDown
   


5. hodina: Přepravky, statické členy, počítání instancí

 1. Druhá část domácího úkolu, v níž jsou přidány další konstruktory definice třídy je upravena tak, aby třída implementovala interfejs IChangeable.
   
 2. Zbylá část domácího úkolu, v níž je doplněna definice testovacího přípravku a přidána testovací metoda 1testSmoothResize().
   
 3. Přesun třídy do projektu 125z_Crate spojený s úpravou definice třídy, aby vyhověla požadavkům interfejsu IMovable, jež nyní vyžaduje používání přepravek typu Position.
   
 4. Definice testovací metody testCheckedMove z z toho vyplývající nutnost definovat ve třídě Position metody toString() a equals(Object)
   
 5. Vybavení třídy schopností počítat vytvořené instance a doplnění metody toString() vracející řetězec, jehož součástí je název rodičovské třídy, ID() příslušné instance a hodnoty jejích důležitých vlastností.